Ekosfeer. Bouwen aan een mooie wereld.

Tips en aandachtspunten

 

Vermogen

Er heerst veel onwetendheid over hoe het vermogen van een houtkachel uitgedrukt of begrepen moet worden. De aangegeven vermogens zijn maximale waarden die in de praktijk zelden bereikt worden. Het vermogen is immers afhankelijk van de hoeveelheid hout die de gebruiker aanbrengt. En dat kan nogal eens tegenvallen...

Bij de verbranding van één kg droog hout in een hoogrendementshoutkachel (>80%) komt ongeveer 3.2kWh aan energie vrij in de vorm van warmte. Wordt dit om de 24 uur herhaald, dan heeft men een vermogen van 3.2kWh/24h=0.133 kW. Als u een kachel koopt met een vermogen van bijv. 10kW wil dit zeggen dat je als gebruiker elke dag 10/0.133=75kg hout moet opstoken om aan dit vermogen te komen!

Een typische massieve tegelkachel moet men twee keer per dag stoken, met telkens ongeveer 10 kg hout per stookbeurt. Dit komt neer op een vermogen van 2.7kW. Probeer dus eerst zo goed mogelijk te isoleren...

 

Kachel/haard vs. tegelkachel

Het grote verschil tussen de klassieke kachel of haard in vergelijking met de massieve tegelkachel is natuurlijk de opslag van de warmte en de daaropvolgende trage afgifte in de vorm van (voornamelijk) straling. Zelfs de nieuwste (klassieke) kachels die met een hoog rendement branden, verliezen toch een groot deel van hun geproduceerde warmte via de schoorsteen. Bij een tegelkachel geven de hete rookgassen hun warmte af aan de massieve rookkanalen op hun weg naar buiten. De zo opgeslagen warmte komt vertraagd terug vrij in de ruimte en zorgt voor een maximale benutting van de opgewekte energie. Om een zelfde warmtegevoel te krijgen, moet men dus veel minder hout stoken dan bij een kachel zonder warmte-opslag. Een tegelkachel heeft maar een derde tot de helft hout nodig in vergelijking met een klassieke kachel. En dit draagt niet alleen bij tot een hoger gebruikscomfort, maar is ook goed voor de natuur en uw portemonnee.

 

Buitenluchtaanvoer

In het verbrandingsproces van hout is veel zuurstof nodig. Als de kachel de zuurstof uit de ruimte zelf haalt, kan deze verbruikte lucht vervangen worden door lucht die aangezogen wordt door kieren en spleten van buiten of andere ruimtes. Bij luchtdichte woningen wordt het vertrek zelf in onderdruk gebracht en zal bij opening van een deur of raam een grote hoeveelheid verse lucht aangezogen worden. Dit is heel nadelig voor zowel het comfort als het behoud van warmte. Probeer daarom steeds een aanvoer te voorzien van buitenlucht die rechtstreeks op de kachel aangesloten kan worden.

De Brunner en Ortner verbrandingskamers kunnen allemaal op een aanvoer van buitenlucht aangesloten worden. Er bestaat ook de mogelijkheid om deze buitenluchtaanvoer elektronisch te regelen om zo een optimale verbranding te bekomen.

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.