Ekosfeer. Bouwen aan een mooie wereld.

Geodetische structuren


Principe


Het principe van een geodetische structuur is eenvoudig; je probeert een gebogen vorm te benaderen door middel van vlakken, meestal driehoeken of zeshoeken. Hoe kleiner de vlakken ten opzichte van het geheel, hoe beter de benadering. De meest voorkomende gebogen vorm in de architectuur is natuurlijk de halve bol of koepel (vandaar 'geodetische dome'). Er bestaan verschillende manieren om deze in driehoeken uit te werken, maar de meest elegante is ongetwijfeld gebaseerd op de icosaeder, of het regelmatige twintigvlak. Iedere driehoek van de icosaeder kan op zijn beurt opgedeeld worden in 4 nieuwe driehoeken, waarvan de hoekpunten tot op de omliggende bol verschoven worden. Iedere opdeling in nieuwe driehoeken zorgt voor een betere benadering van de bolvorm, maar ook voor een groter wordende complexiteit.


Buckminster Fuller

De geodetische koepel was het resultaat van het onderzoek van Buckminster Fuller naar bouwmethoden die de  natuur zelf aanwendt.  Deze Amerikaanse architect, ingenieur, uitvinder en visionair   zag   zowel de structurele als esthetische voordelen van deze manier van bouwen in.

Hij heeft dit  principe als eerste op grote schaal toegepast. Een van de bekendste voorbeelden van zijn werk is de Biosphère in Montréal.

   Voordelen

  • Geodetische constructies zijn heel licht en zelfdragend. Hierdoor zijn grote overspanningen mogelijk zonder steunpalen en kunnen funderingen beperkt worden.
  • Het gebruik van driehoeken zorgt voor een stijve constructie. Dit bespaart extra uitstijfelementen en zorgt voor veel vrijheid in de verdere afbouw.
  • Doordat dak en muren in elkaar overlopen is het mogelijk om een perfect geisoleerde schil te creeren, wat bijdraagt tot een comfortabel binnenklimaat.
  • De bol is de vorm met het meeste volume voor het kleinste oppervlak. Bolvormige constructies vergen dus relatief weinig grondstoffen voor eenzelfde binnenvolume. De aerodynamische vorm zorgt niet alleen voor een betere weerstand tegen zware weersomstandigheden maar ook voor minder afkoeling.
© Copyright 2012. All Rights Reserved.